Henan Bensen Industry Co.,Ltd

Ekologiýa taýdan amatly awtoulag mikrofiberli oturgyç üçin oturgyç

Gysga düşündiriş:

Awtoulag içerki matalary, ýangyna garşy, ýangyna garşy, statiki garşy, gün şöhlesine çydamly, arassalamak aňsat we ş.m. taýdan has berk talaplara eýedir. Oturgyçlarda, rulda we adam bedeni bilen aragatnaşykda beýleki böleklerde rahatlyk we gözellik gerek we çydamlylygy.


 • Baglanyşyk
 • Twitter
 • youtube (3)
 • Facebook
 • 395_instagram

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Bu material deriden pes däl, şeýle hem deri bilen deňeşdirilmedik sürtülme koeffisiýentine eýe.Oturgyçda ulanylanda, sürüjiniň bedenini agressiw süreninde oturgyç bilen süýşmeginiň öňüni alyp biler, sürüjini has gowy sürmek tejribesi bilen üpjün eder, şol bir wagtyň özünde bu görnüşli material güýçli könelişme garşylygy we ýangyn saklaýjy ýaly güýçli täsir edýär. bilkastlaýyn ýok etmek, bu materialda garrylyk alamatlary ýok diýen ýaly, gyşyň yssysynda we tomsuň salkynlygyndaky bu material şol bir wagtyň özünde has ýeňil.

Ordinaryönekeý mata ýa-da deri mata bilen deňeşdirilende, reňk has doly, ýokary derejeli görüş duýgusy, örän näzik we mylaýym täsir edýär, deri däl-de, alkantara çalşylýan material çydamlylygyndan başga-da, ýokary sürtülme koeffisiýenti esasanam oturgyçda ulanmak üçin amatly, gündelik esasy ulanyş könelmez we ýyrtylmaz.Hatda wagtal-wagtal metal material bilen aragatnaşyk henizem täze ýaly ýagty bolýar.Menek garşylygy gaty güýçlidir (eşik bilen kofeni ýa-da suwy ýuwaşlyk bilen süpürip biler), ýangyna garşy öndürijilik tebigy deriden has gowudyr.

1. Softumşak degmek, kaşaň gurluş.

2. Dürli näzik reňkler bilen güýçli reňk çaltlygy, öçmek aňsat däl.

3. Amatly dem alyş we aňsat arassalamak.

4. Awtoulagyň üçegi, awtoulag oturgyçlary, awtoulag rullary we ş.m. ýaly dürli önümler we ulanyşlar üçin amatly.

5. Gyşda yssy, tomusda salkyn funksiýa bar.

6. Suw esasly önümler, adamyň saglygyna hakyky zyýany ýok.

Suratlar

Alkantara çalyşmagy 3
Alkantara çalyşmak 1
Alkantara çalyşma 4
Alkantara çalyşma 2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň