Henan Bensen Industry Co.,Ltd

Ajaýyp hilli awtoulag süet mata PU mikrofiber deri

Gysga düşündiriş:

Sued mikrofiberden ýasalyp, ýumşak ýüzüne eýe.


 • Baglanyşyk
 • Twitter
 • youtube (3)
 • Facebook
 • 395_instagram

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Poliester mikrofiber, superfine inkär ediji hökmünde hem bellidir.(Denier süýüm süýüm birligi, uzynlygy 9000 metr bolan ýüpek bir gram, ýüpek süýüm birligi 1,1 deniýer).Adaty süýümlerden has inçe bolany üçin, adaty süýümlerden has ýumşak, has ýumşak duýga eýe bolup, aňsatlyk bilen bükülýän we dem almaýan adam süýümleriniň kemçiliklerini ýeňip geçip biler.Mundan başga-da, ýyly, galyndy däl, mör-möjeksiz, ýeňil, suw geçirmeýän we başga-da köp çalşyp bolmajak ajaýyp aýratynlyklara eýedir.

 

Seresaplyk we hyzmat.

1. Sowuk suwda ýuwulýan, gaýtadan ulanylýan maşyn.

2. ilumşak ýuwujy serişdäni ulanyň, akartma ulanmaň.

3. Gurak ýa-da gün gurak.

4. Demirlemeli bolsaňyz, pes temperaturada örtülen mata we demir ýuwaşlyk bilen ulanyň.

6. Adaty gury arassalaýyş usullary bar.

Suratlar

Alkantara çalyşma 2
Alkantara çalyşmagy 3

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň